Scroll Top

όροι και προϋποθέσεις

1. Παρουσίαση του ιστοτόπου:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-ΙΙΙ και 19 του Ν. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία, γνωστό ως LCEN, εφιστούμε την προσοχή των χρηστών και των επισκεπτών του ιστοτόπου: www.pepiniere-payre.fr στις παρακάτω πληροφορίες:

Όροι και προϋποθέσεις:

Ιδιοκτησιακό καθεστώς: εταιρεία
Είδος εταιρείας: SASU
Εταιρική επωνυμία: PEPINIERES PAYRE
Διεύθυνση: 205 rue des Terreaux 38470 L’Albenc
Τηλ.: 04 76 64 76 60
Κεφάλαιο: 600 000 €
Αριθμός εταιρείας SIRET:  39379079500016   R.C.S. : Grenoble B 393 790 795
Ενδοκοινοτικό ΑΦΜ: FR85393790795
Email: pepiniere.payre@wanadoo.fr

Ο δημιουργός του ιστοτόπου είναι: https://www.pepiniere-payre.fr/
Ο υπεύθηνος της δημοσίευσης είναι: Sébastien Desbrus
Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της δημοσίευσης: pepiniere.payre@wanadoo.fr
Ο υπεύθυνος της δημοσίευσης είναι ένα νομικό πρόσωπο

Ο Webmaster είναι: Pépinères Payre
Επικοινωνήστε με τον Webmaster: pepiniere.payre@wanadoo.fr
Ο πάροχος φιλοξενίας του ιστοτόπου είναι: OVH 2 rue Kellermann 59100 Roubaix
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: οι όροι και οι προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν από τους όρους και προϋποθέσεις

2. Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών: 

Ο ιστότοπος www.pepiniere-payre.fr αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών σχετικά με όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. Ο κάτοχος του ιστοτόπου προσπαθεί να παρέχει στον ιστότοπο www.pepiniere-payre.fr όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για παραλείψεις, ανακρίβειες και ελλείψεις στην ενημέρωση, είτε από αυτόν είτε από τους τρίτους εταίρους που παρέχουν αυτές τις πληροφορίες. Όλες οι πληροφορίες που προσφέρονται στον ιστότοπο www.pepiniere-payre.fr παρέχονται μόνο για ενημέρωση, ενδεικτικά και υπόκεινται σε αλλαγές. Παρέχονται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων από τη στιγμή της δημοσιοποίησής τους.

3. Πνευματική ιδιοκτησία και παραποίηση: 

Ο κάτοχος του ιστότοπου κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή έχει τα δικαιώματα να χρησιμοποιεί όλα τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων κειμένου, εικόνων, γραφικών, λογοτύπων, εικονιδίων, ήχων, λογισμικού … Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση, πλήρη ή μερική προσαρμογή των στοιχείων του ιστοτόπου, ανεξάρτητα από τα μέσα ή τη χρησιμοποιούμενη διαδικασία, απαγορεύεται, εκτός από την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση στο email: pepiniere.payre@wanadoo.fr. Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστοτόπου ή οποιωνδήποτε στοιχείων που περιέχει θα θεωρείται ότι συνιστά παράβαση και διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων L.335-2 και του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας.

4. Σύνδεσμοι υπερκειμένου (hypertext) και cookie: 

Ο ιστότοπος www.pepiniere-payre.fr περιέχει έναν αριθμό συνδέσμων υπερκειμένου με άλλους ιστότοπους (συνεργάτες, πληροφορίες …) που έχουν δημιουργηθεί με την άδεια του ιδιοκτήτη του ιστότοπου. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου δεν έχει την ευκαιρία να ελέγξει το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστότοπων και ως εκ τούτου αποποιείται κάθε ευθύνη όσον αφορά το εν λόγω γεγονός, όσον αφορά τον κίνδυνο παράνομου περιεχομένου.

Ο χρήστης ενημερώνεται ότι κατά τις επισκέψεις του στον ιστότοπο www.pepiniere-payre.fr, ενδέχεται να εγκατασταθεί αυτόματα ένα ή περισσότερα cookie στον υπολογιστή του. Ένα cookie αποτελεί ένα μικρό αρχείο, το οποίο δεν επιτρέπει την αναγνώριση του χρήστη, αλλά το οποίο καταγράφει πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση ενός υπολογιστή σε έναν ιστότοπο. Τα δεδομένα που λαμβάνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο αποσκοπούν στη διευκόλυνση της μελλοντικής πλοήγησης στον ιστότοπο και αποσκοπούν επίσης να επιτρέψουν διάφορα μέτρα παρακολούθησης.

Η ρύθμιση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης επιτρέπει την ενημέρωση για την παρουσία ενός cookie και, ενδεχομένως, την άρνησή του με τον τρόπο που περιγράφεται στην ακόλουθη διεύθυνση: www.cnil Η άρνηση εγκατάστασης ενός cookie μπορεί να καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει κατά τέτοιο τρόπο τον υπολογιστή του έτσι ώστε να αρνείται την εγκατάσταση των cookie: Στον Internet Explorer: καρτέλα εργαλείων / επιλογές διαδικτύου. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και επιλέξτε Αποκλεισμός όλων των cookie Πατήστε Ok. Στο Netscape: καρτέλα Επεξεργασία/Προτιμήσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους και επιλέξτε Απενεργοποίηση cookie. Πατήστε Ok.

5. Προστασία ιδιοκτησίας και προσώπων — διαχείριση προσωπικών δεδομένων: 

Χρήστης: Ο χρήστης του Διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τον προαναφερθέντα ιστότοπο: www.pepiniere-payre.fr Στη Γαλλία, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προστατεύονται ιδίως από τον Ν. 78-87 της 6ης Ιανουαρίου 1978, τον Ν. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004, το άρθρο L. 226-13 του Ποινικού Κώδικα και την ευρωπαϊκή οδηγία της 24ης Οκτωβρίου 1995.

Στον ιστότοπο www.pepiniere-payre.fr, ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου συλλέγει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη μόνο για την ανάγκη ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρει ο ιστότοπος www.pepiniere-payre.fr. Ο χρήστης παρέχει τις πληροφορίες αυτές με πλήρη γνώση του σκοπού, ιδίως όταν τις παρέχει ο ίδιος. Συνεπώς επισημαίνεται στον χρήση του ιστοτόπου www.pepiniere-payre.fr η υποχρέωση ή μη παροχής αυτών των πληροφοριών. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 επ. του Ν. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με τα δεδομένα, τους φακέλους και τις ελευθερίες, όλοι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίρρησης στα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, στείλτε το αίτημά σας στο www.pepiniere-payre.fr μέσω email: στείλτε email στον webmaster ή κάντε έγγραφο αίτημα και υπογράψτε το, συνοδευόμενο από αντίγραφο ταυτότητας υπογεγραμμένο από τον κάτοχο του, διευκρινίζοντας τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλεί η απάντηση.

Δεν δημοσιεύεται καμία προσωπική πληροφορία του χρήστη του ιστοτόπου www.pepiniere-payre.fr χωρίς τη γνώση του χρήστη, ούτε ανταλλάσσεται, διαβιβάζεται, εκχωρείται ή πωλείται με οποιαδήποτε υποστήριξη σε τρίτους. Μόνο στην περίπτωση εξαγοράς του ιστοτόπου www.pepiniere-payre.fr επιτρέπεται στον ιδιοκτήτη του ιστοτόπου η διαβίβαση των πληροφοριών αυτών στον μελλοντικό αγοραστή ο οποίος με τη σειρά του θα έχει την ίδια υποχρέωση τήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων που αφορούν τον χρήστη του ιστοτόπου www.pepiniere-payre.fr.

Ο ιστότοπος www.pepiniere-payre.fr συμμορφώνεται με το ΓΚΠΔ, δείτε την πολιτική μας ΓΚΠΔ https://www.pepiniere-payre.fr/mentions-legales.

Οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου της 1ης Ιουλίου 1998 ο οποίος μεταφέρει την οδηγία 96/9 της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.